Системи прийняття рішень
(СППР)

Системи підтримки прийняття рішень