Фінансова математика
(Фінансова математика)

Метою викладання дисципліни «Фінансова математика» є розкриття змісту, можливостей та практичного значення фінансово-економічних розрахунків в банках, фінансових відділах виробничих і комерційних організацій, в інвестиційних підрозділах страхових установ і пенсійних фондів тощо; формування твердих теоретичних знань і практичних навиків фінансово-економічних розрахунків, що дозволяють ефективно здійснювати інвестиційну діяльність та управляти фінансами.
Завдання вивчення дисципліни „Фінансова математика” полягає у оволодінні основами математичного апарату сучасних методів кількісного фінансового аналізу, необхідного для здійснення широкого спектру різноманітних фінансово-економічних розрахунків, застосуванні методів моделювання і прогнозування фінансових процесів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, освоєнні фінансово-економічних розрахунків на комп’ютері з використанням базових моделей фінансових операцій і виконання прикладного кількісного фінансового аналізу.