Корпоративне управління копіювання 1
(КорпУпр_1)

Сучасний рівень розвитку корпоративного сектору економіки України обумовив появу принципово нового у вітчизняній теорії та практиці поняття – корпоративний менеджмент. Оскільки подальший розвиток національної економіки буде базуватися на корпоративній моделі бізнесу, постає питання про підготовку спеціалістів по корпоративному управлінню і уведенню в навчальний план студентів V курсу спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» спеціальний теоретико-практичний курс «Корпоративне управління».

Мета курсу – ознайомити студентів із теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління на вітчизняних акціонерних товариствах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- теоретичні основі корпоративного управління;

- принципи корпоративного менеджменту в сучасних умовах;

- особливості моделей корпоративного управління в сучасних умовах, міжнародний та вітчизняний досвід становлення;

- принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рада директорів, спостережна рада,  ревізійних органів);

- права та обов’язки акціонерів, їх реалізацію, дотримання та захист;

- порядок виплати дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики;

- основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення, а також основні процеси ринку корпоративного контролю (злиття та поглинання);

- природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання;

- умови та методи оцінки економічної ефективності корпоративного менеджменту на акціонерних товариствах;

- склад основних елементів та механізм формування корпоративної культури на сучасному акціонерному товаристві.

Форма підсумкового контролю: іспит.