Макроекономіка
(Макроекономіка)

Характеристика навчальної дисципліни :
нормативна
Загальна кількість годин та кредитів ICTS :
120 год./ 4 кредити
із них :
Лекційних 30 год.
Семінарських  занять 30 год.
Самостійної роботи 60 год.
Форма підсумкового контролю : іспит.