Макроекономіка
(Макроекономіка)

Характеристика навчальної дисципліни : нормативна із циклу природничо-наукової підготовки.

Загальна кількість годин та кредитів ICTS : 108 год./ 3,5 кредити із них :

Лекційних 30 год.

Семінарських  занять 36 год.

Самостійної роботи 36 год.

Форма підсумкового контролю : іспит.