Методика викладання економічних дисциплін
(МВЕД)

 Викладання даної дисципліни передбачено навчальним планом магістра спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

Предмет вивчення навчальної дисципліни: організація навчального процесу та методичне забезпечення підготовки, викладання і контролю знань студентів з економічних дисциплін.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Методика викладання економічних дисциплін», зокрема,  «Менеджменту» тісні пов’язана з такими навчальними курсами, як «Менеджмент», «Теорія організації», «Стратегічний менеджмент»,  «Операційний менеджмент», «Корпоративне управління», «Управління  змінами», «Основи педагогіки та психології» та ін.