КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(КДПО)

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

Загальна кількість годин та кредитів ECTS : 144 год. /4 кредита ECTS із

них:

Лекцій: 17 год.

Семінарських занять: 34 год.

Самостійної роботи: 93 год.

Автор: к.е.н. Бабух Ілона Борисівна

Форма підсумкового контролю: іспит