МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
(Маркетинг індустрії гостинності)

МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредити ECTS

із них:

Лекцій: 16 год.

Практичних занять: 16 год.

Індивідуальної роботи: 2 год.

Самостійної роботи: 38 год.

Автор: асистент Баранник Олександр Анатолійович

Форма підсумкового контролю: залік