МАРКЕТИНГ У ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
(МГСД)

МАРКЕТИНГ У ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредити ECTS із них: 

Лекцій: 32 год. 

Практичних занять: 36 год. 

Індивідуальної роботи: 4 год. 

Самостійної роботи: 72 год. 

Форма підсумкового контролю: іспит.