МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ
(МПК)

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS, з них:

Лекційних заннять: 30 год.

Практичних занять: 34 год.

Індивідуальні  заняття: 4 год.

Самостійна робота: 112 год.

Автор:

Форма підсумкового контролю: іспит