Маркетингова політика комунікацій
(МПК)

Маркетингова політика комунікацій

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS, з них:

Лекцій – 30 год.

Практичних занять – 34 год.

Індивідуальні - 4 год.

Самостійної роботи – 112 год.

Форма підсумкового контролю – іспит