МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА
(МТП)

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 30 год.

Практичних занять: 36 год.

Індивідуальної роботи: 6 год.

Самостійної роботи: 108 год.

Автор: доц. Черданцева І.Г.

Форма підсумкового контролю: іспит