Маркетинг у сфері фізичної культури і спорту
(МуСФКіС)

МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Характеристика навчальноі дисципліни: вибіркова

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредити ECTS  із них:

Лекцій: 16 год.

Семінарських: 14 год.

Самостійної роботи: 42 год.

Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

Форма підсумкового контролю: залік.