МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(ММенеджм)

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредитів ECTS із них:

Лекцій: 17 год.

Практичних занять: 34 год.

Самостійної роботи: 93 год.

Автор: доц. Черданцева І.Г.

Форма підсумкового контролю: іспит