МЕРЧАНДАЙЗИНГ
(Мерчандайзинг)

МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредитів ECTS

із них:

Лекційних занять: 24

Лабораторних занять: 26 год. 

Індивідуальної роботи: 2 год. 

Самостійної роботи: 56 год. 

Автор: к.е.н. доц. Черданцева Ірина Генадіївна