Організація бізнес-презентацій
(Організація бізнес-презентацій)

"ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЙ"

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредитів ECTS

із них:

Лабораторних занять: 34 год.

Індивідуальної роботи: 4 год.

Самостійної роботи: 70 год.

Автор: асистент Чорний Тарас Ярославович

Форма підсумкового контролю: залік.