ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ
(ПС)

ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ


Характеристика навчальної дисципліни:
нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 108 / 3 кредити ECTS

Лекцій: 16 год.

Семінарських занять:16 год.

Самостійної роботи: 76 год.

Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

Форма підсумкового контролю: іспит