РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ
(Рекламний креатив)

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредитів ECTS

із них:

Лекційних занять: 14 год.

Лабораторних занять: 34 год.

Індивідуальної роботи: 3 год.

Самостійної роботи: 57 год.

Автор: асистент Чорний Тарас Ярославович

Форма підсумкового контролю: залік.