РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(РеклМенеджм)

РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 35 кредитів ECTS (спеціалісти), 10 кредитів ECTS (магістри) 

із них:

Лекцій: 17 год. (спеціалісти), 10 год. (магістри)

Практичних занять: 34 год. (спеціалісти), 8 год. (магістри)

Індивідуальної роботи: 57 год. (спеціалісти), 84 год. (магістри)

Самостійної роботи: год.

Автор: асистент Вардеванян Вардан Альбертович

Форма підсумкового контролю: іспит.