ІСТОРІЯ МАРКЕТИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВА КУЛЬТУРА
(ІММК)

ІСТОРІЯ МАРКЕТИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВА КУЛЬТУРА

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS із них:

Лекцій: 30 год.

Практичних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 90 год.

Автор: доц. І.А.Крупенна, проф. І.М.Буднікевич

Форма підсумкового контролю: іспит