ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
(Торговельний маркетинг)

ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 81 год. / 2 кредитів ECTS

із них:

Лекцій: 14 год.

Практичних занять: 16 год.

Індивідуальної роботи: 4 год.

Самостійної роботи: 47 год.

Автор: доцент Черданцева Ірина Геннадіївна

Форма підсумкового контролю: залік