Менеджмент ЗЕД
(МЗЕД)

Курс "Менеджмент ЗЕД" є дисципліною вільного вибору студентів входить до циклу дисциплін вільного вибору навчального закладу.

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 1,5 кредита ECTS з них:

  • лекцій - 17 год.;
  • практичних занять - 17 год.;
  • самостійної роботи - 20 год.

Форма підсумкового контролю: іспит