Міжнародна економіка (для неміжнародних економічних спеціальностей)
(МЕн)

Мета курсу – формування у студентів знань про загальні світогосподарські процеси, опанування теоретичних основ та набуття навичок аналізу процесів і тенденцій у галузі міжнародного економічного спілкування.