Облік видів економічної діяльності
(Облік видів економічної діяльності)

1.1 Мета :

допомогти студентам засвоїти теоретичні обліковікатегоріїта основних методологічних принципів побудови бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі, будівництва, сільського господарства.

1.2. Завдання курсу:

В результаті вивчення загальних принципів організації та ведення обліку на підприємствах торгівлі, будівництва, сільського господарства; знання діючих форм обліку на торгівельних, будівельних та сільськогосподарських підприємствах; знання сучасних методів збирання, обробки і використання інформації відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; вміння на практиці застосовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання студент повинен:

Знати:

-   порядок організації та ведення обліку на підприємствах торгівлі, будівництва, сільського господарства;нормативну та законодавчу базу, що регулюють діяльність даних підприємств; особливості обліку активів, капіталу та зобов’язань на підприємствах торгівлі, будівництва та сільського господарства;методику розрахунку торгової націнки та надбавки, а також розподілу транспортно-заготівельних витрат на торгівельних підприємствах;

-   порядок розрахунку собівартості продукції сільськогосподарських підприємств, собівартості будівельно-монтажних робіт на будівельних підприємствах; відображення в обліку доходів, витрат та визначення фінансового результату даними суб’єктами підприємницької діяльності.

Вміти: відображати в обліку господарські операції на підприємствах торгівлі, будівництва та сільського господарства.