Облік зовнішньоекономічної діяльності
(Облік зовнішньоекономічної діяльності)

1.1.Мета:формування у студентів спеціальних знань у сфері організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні та набуття певних практичних навичок з питань відображення в обліку зовнішньоекономічних операцій і проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

1.2. Завдання курсу: вивчення механізму здійснення різних видів зовнішньоекономічних операцій та набуття практичних навичок їх відображення в обліку; вивчення особливостей укладання і виконання зовнішньоекономічних угод та відображення в обліку: експортно-імпортних операцій, товарообмінних (бартерних) операцій, операцій з давальницькою сировиною, інших специфічних зовнішньоекономічних операцій; набуття знань у сфері валютно-кредитного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та практичних навичок з відображення в обліку валютно-фінансових операцій; проведення економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності, визначення її ефективності; вміння використовувати набуті знання в організації та управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

В результаті вивчення дисципліни "Облік і аналіз ЗЕД" студент повинен:
  • знати – знати принципи здійснення та обліку зовнішньоекономічних операцій;особливості організації та ведення обліку за зовнішньоекономічними фінансово-господарськими операціями, порядок документального забезпечення їх та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку;
  • вміти – правильно відображати фінансово-господарські процеси та операції в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правового поля та на підставі первинних документів найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами.