Облікова політика
(Облікова політика)

1.1. Мета: опанування теоретичними знаннями та формування організаційно-методичних навиків для оптимального формування облікової політики підприємства, що здійснює господарську діяльність в ринкових умовах.

1.2. Завдання курсу:

–       оволодіти теоретичними основами  формування облікової політики;

–       засвоїти організаційно-методичні аспекти формування облікової політики;

–       набути практичні навички щодо формування облікової політики на підприємстві;

–       визначати зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування облікової політики підприємства в ринкових умовах господарювання;

–       вміти документально оформляти облікову політику підприємства та відображати у фінансовій звітності;

–       опанувати методику оцінки впливу альтернативних варіантів облікової політики на показники фінансової звітності та можливості їх реалізації.

1.3 Компетенції у результаті вивчення професійно-орієнтованої дисципліни „Облікова політика” студент повинен:

Знати:  зміст модульної програми у відповідності з цілями навчання та змістом матеріалу в модулях.

Вміти: на кожному етапі формування облікової політики підприємства визначати найоптимальніший варіант організації, техніки та методики ведення обліку господарської діяльності відповідно до умов внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

Розуміти: вимоги щодо формування облікової політики, її організаційного, технічного та методичного аспектів.