Податковий облік
(Податковий облік)

1.1. Мета: допомогти студентам опанувати теоретичні та практичні аспекти оподаткування підприємств, засвоїти особливості обліку податків, вивчити організацію податкової звітності в Україні.

1.2. Завдання курсу:навчити студентів організовувати систему податкового обліку підприємства, здійснювати документальне оформлення операцій по нарахуванню та сплаті податків, правильно відображати такі операції на рахунках бухгалтерського обліку та у відповідних облікових регістрах, заповнювати податкові розрахунки та декларації відповідно до чинного закондавства України.

В результаті вивчення  дисципліни студент повинен:
  • знати – теоретико-методологічні основи податкового обліку;
  • вміти –визначати базу оподаткування податків та зборів; обчислювати суму податків;здійснювати відображення нарахованих податків та зборів на синтетичних рахунках; складати документі первинного обліку та регістри аналітичного обліку податків та зборів; складати податкові накладні, декларації, інши види податкової звітності; здійснювати заходи щодо оптимізації та мінімізації податкових платежів.
  • усвідомлювати - місце податкового обліку в системі бухгалтерського обліку.