Управлінський облік
(Управлінський облік)

1.1. Мета: допомогти студентам здобути знання та навички підготовки інформації для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством.

1.2. Завдання курсу: розкриття принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь застосувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

В результаті вивчення дисципліни "Управлінський облік" студент повинен:
  • знати – теоретико-методологічні основи управлінського обліку, склад витрат діяльності, підходи до класифікації витрат, сучасні системи їх обліку і калькулювання та напрями удосконалення;
  • вміти – класифікувати та розподіляти витрати, досліджувати поведінку та функцію витрат, використовувати маржинальний та релевантний підхід при підготовці інформаці для обґрунтування управлінських рішень, складати організаційні та фінансові бюджети, аналізувати відхилення від них;
  • розумітити – роль бухгалтера-аналітика в системі управління, значення релевантного та маржинального підходу до підготовки інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень.