Фінансовий ринок
(Фінринок)

Дисципліна читається на 4 курсі.
Форма підсумкового контролю - екзамен.