Планування персоналу
(Планування персоналу)

Метою викладання навчальної дисципліни «Планування персоналу» є забезпечення розуміння студентами теоретико-методологічних та прикладних основ науки про планування персоналу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування персоналу» є засвоїти теоретичні та методологічні основи науки про планування персоналу; виробити і закріпити навички аналізу стану планування персоналу на промислових підприємствах; навчитися виявляти економічні закономірності планування персоналу при створенні нової продукції, організації виробничих і трудових процесів, нормуванні й оплаті праці, керуванні підприємством.