Організація праці
(Організація праці)

Дисципліна "Організація праці" є нормативною для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці". Метою вивчення дисципліни є забезпечення розуміння студентами теоретико-методичних та прикладних засад з організації праці на упідприємствах, установах та в організаціях.