Стратегічне управління людськими ресурсами
(СУЛР)

Оволодіння теоретичними знаннями, практичними навичками та вміннями в галузі стратегічного управління людськими ресурсами є принципово необхідними студентам напряму 8.030505 – “Управління персоналом та економіка праці”. Саме від уміння грамотно розробляти і послідовно втілювати стратегію управління людськими ресурсами майбутніми магістрами бізнес-адміністрування залежатиме ефективність функціонування організації в цілому, той синергетичний ефект, який дозволить гармонізувати інтереси індивідів, команд, організації.