Товарознавтво та товарна експертиза
(Товарознавство та товарна експертиза)

"Товарознавство та товарна експертиза"

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

Лекцій: 30 годин

Практичних занять: 30 годин

Самостійної роботи: 60 годин

Автор: кандидат економічних наук Бабух Ілона Борисівна

Форма підсумкового контролю: екзамен