Оцінка бізнесу та управління проектами
(Оцінка бізнесу )

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різносторонньої підготовки фахівців економічного профілю. В світлі цього, впровадження в учбову програму підготовки спеціалістів економічного профілю курсу „Оцінка бізнесу та управління проектами” продиктовано часом і об'єктивно необхідно для підвищення професійного рівня майбутніх кадрів. Хочеться відзначити, що питання оцінки бізнесу завжди були об'єктом пильної уваги економістів всього світу. На сьогоднішній день світова методична база з оцінки бізнесу сформована. Проте через специфічні особливості перехідного етапу розвитку економіки в Україні, деякі точки зору західних економістів відносно оцінки бізнесу, вимагають інтерпретації і правильного застосування в наших умовах. В своїй роботі ми намагались нормалізувати світовий оціночний досвід відносно оцінки бізнесу в умовах України. З подальшою інтеграцією України в світову економічну та політичну спільноту вимоги до якості та неупередженості оцінки дедалі зростатимуть. Це об’єктивний процес, який і буде головний індикатором розвитку оціночної діяльності в нашій державі.