Маркетинг
(Market)

Курс „Маркетинг” базується на знаннях основ політичної економії, економіки підприємства, менеджменту.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисциплі­ни, будуть використані підчас вивчення переважної більшості наступних ди­сциплін професійної та практичної підготовки фахівця