Звітінсть підприємств
(ЗП)

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок щодо організації та методики складання фінансової, податкової, спеціальної та статистичної звітності підприємств; формування системи знань складання і подання фінансової звітності підприємств всіх форм власності та видів діяльності відповідно до чинного законодавства України як досконалої інформаційної бази управління.
Дана дисципліна є обов’язковою з циклу професійної підготовки фахівців з обліку і оподаткування. Основною її перевагою є набуття професійних знань та навичок необхідних для формування різних форм звітності субʼєктів господарювання.