Комунікаційний менеджмент
(Комунікаційний менеджмент)

Комунікаційний менеджмент

Обов’язкова навчальна дисципліна

Освітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і адміністрування

Напрям підготовки 6.030601  Менеджмент 

Галузь знань:   0306 Менеджмент і адміністрування 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Мова навчання:  українська