Економічна теорія
(ЕТ)

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна теорія» є формування системи знань щодо економічних відносин, механізму формування ринкової економіки, її законів і закономірностей; ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених ресурсів і шляхів задоволення постійно зростаючих потреб.