Фінанси домогосподарств/6 курс
(Фінанси домогосподарств )

Метою викладання навчальної дисципліни “Фінанси домогосподарств” є формування у майбутніх фахівців сучасного прагматичного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей управління фінансами домашніх господарств.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси домогосподарств” є  з'ясування сутності домогосподарств, еволюції наукових підходів та ролі домогосподарств в умовах розвитку ринку; закономірностей  у сфері  фінансових  відносин  домогосподарств та держави,  суб'єктів  господарювання; особливостей вітчизняного та зарубіжного підходів щодо розуміння сутності і ролі домашніх господарств; управління на ринку  позичкових капіталів,  грошового  обігу,  товарів і послуг;  формування економічної культури населення та особливостей фінансового планування домогосподарств.