Планування місцевих бюджетів
(Планування місцевих бюджетів)

Мета дисципліни «Планування місцевих бюджетів»: формування у студентів теоретичних та
практичних знань з основ функціонування бюджетного планування на рівні місцевих бюджетів як
підсистеми бюджетних відносин та формування системи теоретичних знань та практичних навичок
щодо складання та виконання місцевих бюджетів.