Управління державним боргом 2
(Управління державним боргом)

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління державним боргом» є формування у студентів теоретичних та практичних знань з основ формування державного боргу, обслуговування та управління державним боргом.