МАРКЕТИНГ для маркетологів_2
(ММ_2)

МАРКЕТИНГ для маркетологів_2

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 300 год. / 10 кредитів ECTS із них:

4 семестр:

Лекцій: 30 год.

Практичних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 90 год.

Форма підсумкового контролю: іспит.

5 семестр:

Лекцій: 30 год.

Практичних занять: 30 год.

Самостійної роботи: 90 год.

Автор: к.е.н. доц. Крупенна І.А.

Форма підсумкового контролю: іспит