Моделювання динамічних процесів в економіці
(МДПвЕ)

Мета навчальної дисципліни „Моделювання динамічних процесів в економіці” полягає у засвоєнні методики постановок і дослідження задач динаміки економічних процесів та деяких методів їх розв’язання, необхідних для їх успішного застосування при розв’язанні різних економічних задач практики, які моделюються диференціальними рівняннями.

Завдання навчальної дисципліни „Моделювання динамічних процесів в економіці” полягає у:

  • розкритті студентам поняття динамічних моделей та прикладів їх застосування в економіці;
  • формуванню теоретичних знань і практичних навичок за методологією моделювання динамічних процесів в економіці;
  • ознайомити з основними типами диференціальних рівнянь та показати їх використання при моделюванні динамічних процесів в економіці;
  • ознайомленні з основними методами знаходження розв’язків диференціальних рівнянь;
  • постановку питання про стійкість за О.М. Лапуновим, його геометричну інтерпретацію;
  • типи стійкості точок рівноваги й фазові портрети системи, що їм відповідають.