• Характеристика навчальної дисципліни :
  нормативна
  Загальна кількість годин та кредитів ICTS :
  120 год./ 4 кредити
  із них :
  Лекційних 30 год.
  Семінарських  занять 30 год.
  Самостійної роботи 60 год.
  Форма підсумкового контролю : іспит.
  Guest access: Макроекономіка