Courses 
Інтелектуальний аналіз даних/Прикладна економетрика
Методика викладання фахових дисциплін
Корпоративні інформаційні системи
Математичні методи і моделі ринкової економіки
Кібербезпека
Електронна комерція
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
Інформаційний менеджмент
Захист економічної інформації
Моделювання економічної динаміки
(ПОРОЖНІЙ КУРС!) Охорона праці в галузіInformation
Корпоративні інформаційні системи
(ПЕРЕНОСИТИ КУРС ВРУЧНУ) Моделювання еколого-економічної взаємодіїInformation
Математичні моделі трансформаційної економіки
Моделювання сист. характеристик в економіціInformation