• ВСТУП В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (МАРКЕТИНГ)

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредити ECTS

  із них:

  Практичних занять: 60 год.

  Самостійної роботи: 30 год.

  Автор: доц., к.е.н. Бурдяк Олег Мирославович

  Форма підсумкового контролю: залік

   

 • Технології дизайну у маркетингу

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. / 4 кредити ECTS

  із них:

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 30 год.

  Автор: Вардеванян Вардан Альбертович

  Форма підсумкового контролю: залік

   

 • ТЕХНОЛОГІЇ ТА НОВАЦІЇ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 60 год. / 2 кредити ECTS

  із них:

  Лекційних занять: 30 год

  Практичних занять: 15 год.

  Самостійної роботи: 30 год.

  Автор: к.е.н., доцент Кифяк Олександр Васильович

  Форма підсумкового контролю: залік