Перший курс

 • "ТОВАРОЗНАВСТВО"

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована
  Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 108 год./ 3 кредити ECTS
  із них:
  Лекцій: 14 год.
  Практичної роботи: 17 год.
  Індивідуальної роботи: 3 год.
  Самостійної роботи: 74 год.
  Автор: асист. Клипач А. Я.
  Форма підсумкового контролю: залік.
 • Регіональна економіка

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 год. /  4 кредитb ECTS, із них:

  лекцій: 34 год.

  практичних занять: 34 год.

  індивідуальної роботи: 4 год.

  самостійної роботи: 82 год.

  Викладач: к.е.н., доц. кафедри маркетингу  Кифяк Олександр Васильович

  Форма підсумкового контролю: іспит.