Перший курс

 • ВСТУП В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (МАРКЕТИНГ)

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредити ECTS

  із них:

  Практичних занять: 60 год.

  Самостійної роботи: 30 год.

  Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Павлівна

  Форма підсумкового контролю: залік

   

 • ТОВАРОЗНАВСТВО

  Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредити ECTS

  із них:

  Лекцій: 15 год.

  Практичних занять: 15 год.

  Самостійної роботи: 60 год.

  Автор: асист. Клипач А. Я.

  Форма підсумкового контролю: залік

 • ІСТОРІЯ МАРКЕТИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВА КУЛЬТУРА

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: доц. І.А.Крупенна, проф. І.М.Буднікевич

  Форма підсумкового контролю: іспит