• МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: ормативна з циклу професійної підготовки для спеціальності 075 Маркетинг

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 360 год. / 10 кредитів ECTS

  із них:

  ЧАСТИНА 1 (180 год. / 5 кредитів ECTS):

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 36 год.

  Індивідуальної роботи: 6 год.

  Самостійної роботи: 108 год.

  Автор: проф. Буднікевич Ірина Михайлівна 

  Форма підсумкового контролю: іспит

   

 • ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ

  Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 216 год. / 6 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 54 год.

  Індивідуальної роботи: 6 год.

  Самостійної роботи: 126 год.

  Автор: асист. Венгер Є.І.

  Форма підсумкового контролю: іспит.

  Guest access: ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ