• МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 300 год. / 10 кредитів ECTS

  із них:

  арактеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 300 год. / 10 кредитів ECTS із них:

  4 семестр:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Форма підсумкового контролю: іспит.

  5 семестр:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: к.е.н. доц. Крупенна І.А.

  Форма підсумкового контролю: іспит