• ВЛАСНИЙ БІЗНЕС

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 15 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Індивідуальної роботи: - год.

  Самостійної роботи: 45 год.

  Автор: к.е.н. Венгер Є.І.

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • МАРКЕТИНГ для маркетологів_2

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 300 год. / 10 кредитів ECTS із них:

  4 семестр:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Форма підсумкового контролю: іспит.

  5 семестр:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: к.е.н. доц. Крупенна І.А.

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • ТОВАРОЗНАВСТВО, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

  Лекцій: 30 год

  Практичних занять: 30 год

  Самостійної роботи: 60 год

  Автор: к.е.н. Гончар Вадим Іванович

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

  Лекцій: 30 год

  Практичних занять: 30 год

  Самостійної роботи: 60 год

  Автор: к.е.н. Бабух Ілона Борисівна

  Форма підсумкового контролю: екзамен

 • ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ТОВАРНА ЕКСПЕРТИЗА

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

  Лекцій: 30 год

  Практичних занять: 30 год

  Самостійної роботи: 60 год

  Автор: к.е.н. Бабух Ілона Борисівна

  Форма підсумкового контролю: екзамен

 • МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 30год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: д.е.н., професор Ірина Михайлівна Буднікевич

  Форма підсумкового контролю: іспит.