• ЛОГІСТИКА

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: к.е.н. Зрибнєва Ірина Палівна

  Форма підсумкового контролю: іспит.

  Доступ для гостя: Логістика Самореєстрація: Логістика
 • "МАРКЕТИНГ У ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ"

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредити ECTS із них: 

  Лекцій: 32 год. 

  Практичних занять: 36 год. 

  Індивідуальної роботи: 4 год. 

  Самостійної роботи: 72 год. 

  Форма підсумкового контролю: іспит.
 • "Товарознавство та товарна експертиза"

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

  Лекцій: 30 годин

  Практичних занять: 30 годин

  Самостійної роботи: 60 годин

  Автор: кандидат економічних наук Бабух Ілона Борисівна

  Форма підсумкового контролю: екзамен