• Маркетингова політика комунікацій

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS, з них:

  Лекцій – 30 год.

  Практичних занять – 34 год.

  Індивідуальні - 4 год.

  Самостійної роботи – 112 год.

  Форма підсумкового контролю – іспит

 • "МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА"

  Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 36 год.

  Індивідуальної роботи: 6 год.

  Самостійної роботи: 108 год.

  Автор: доц. Черданцева І.Г.

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • "МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ"

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 30год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: д.е.н., професор Ірина Михайлівна Буднікевич

  Форма підсумкового контролю: іспит.

 • Міжнародний маркетинг

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредита ECTS, з них:

  Лекцій – 17 год.

  Практичних занять – 51 год.

  Самостійної роботи – 57 год.

  Форма підсумкового контролю – залік

   

 • "ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЙ"

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредитів ECTS

  із них:

  Лабораторних занять: 34 год.

  Індивідуальної роботи: 4 год.

  Самостійної роботи: 70 год.

  Автор: асистент Чорний Тарас Ярославович

  Форма підсумкового контролю: залік.

 • МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 16 год.

  Практичних занять: 18 год.

  Самостійної роботи: 36 год.

  Автор: асистент Гавриш Ірина Іванівна

  Форма підсумкового контролю: залік.