Sub-categories
Маркетинг
 • ЛОГІСТИКА

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 150 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 90 год.

  Автор: доц., к.е.н. Зрибнєва Ірина Палівна

  Форма підсумкового контролю: іспит

  Self enrolment: ЛОГІСТИКА
 • МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS, з них:

  Лекційних заннять: 30 год.

  Практичних занять: 34 год.

  Індивідуальні  заняття: 4 год.

  Самостійна робота: 112 год.

  Автор:

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

  Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 30 год.

  Практичних занять: 36 год.

  Індивідуальної роботи: 6 год.

  Самостійної роботи: 108 год.

  Автор: доц. Черданцева І.Г.

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦІЙ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредити ECTS

  із них:

  Лабораторних занять: 30 год.

  Самостійної роботи: 60 год.

  Автор: асистент Чорний Тарас Ярославович

  Форма підсумкового контролю: залік

 • DIGITAL-МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 3 кредитів ECTS із них:

  Лекцій: 15 год.

  Практичних занять: 30 год.

  Індивідуальної роботи: - год.

  Самостійної роботи: 45 год.

  Автор: к.е.н. Венгер Є.І.

 • МАРКЕТИНГ У ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
   
  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредити ECTS із них: 

  Лекцій: 32 год. 

  Практичних занять: 36 год. 

  Індивідуальної роботи: 4 год. 

  Самостійної роботи: 72 год. 

  Форма підсумкового контролю: іспит.
 • ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 180 год. / 5 кредитів ECTS, із них:

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 34 год.

  Індивідуальної роботи: 4 год.

  Самостійної роботи: 112 год.

  Викладач: к.е.н., доц. кафедри маркетингу  Кифяк Олександр Васильович

  Форма підсумкового контролю: залік.