• Цифровий маркетинг

 • МЕРЧАНДАЙЗИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредитів ECTS

  із них:

  Лекційних занять: 24

  Лабораторних занять: 26 год. 

  Індивідуальної роботи: 2 год. 

  Самостійної роботи: 56 год. 

  Автор: к.е.н. доц. Черданцева Ірина Генадіївна  

 • ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ


  Характеристика навчальної дисципліни:
  нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 108 / 3 кредити ECTS

  Лекцій: 16 год.

  Семінарських занять:16 год.

  Самостійної роботи: 76 год.

  Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

  Форма підсумкового контролю: іспит

 • УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 72 год./ 2 кредити ECTS

  із них:

  Лекцій: 12 год.

  Лабораторних: 12 год.

  Самостійної роботи: 46 год.

  Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

  Форма підсумкового контролю: залік
 • МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120 годин / 4 кредити ECTS  із них:

  Лекцій: 30 год

  Практичних занять: 30 год

  Самостійної роботи: 60 год

  Автор: 

  Форма підсумкового контролю: залік

 • МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ

  Характеристика навчальної дисципліни: нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 60 год. / 2 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 15 год.

  Практичних занять: 15 год.

  Самостійної роботи: 36 год.

  Автор: к.е.н. Гавриш Ірина Іванівна

  Форма підсумкового контролю: залік

 • МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова, цикл

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредита ECTS, з них:

  Лекцій – 18 год.

  Практичних занять – 36 год.

  Самостійної роботи – 18 год.

  Форма підсумкового контролю – залік