• Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійна

  Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 90 / 3 кредити ECTS

  Лекцій: 22 год.

  Семінарських занять: 22 год.

  Самостійної роботи: 46 год.

  Автор: д.е.н., проф. Буднікевич Ірина Михайлівна

  Форма підсумкового контролю: залік

 • Мерчандайзинг

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредитів ECTS

  із них:

  Лекційних занять: 24

  Лабораторних занять: 26 год. 

  Індивідуальної роботи: 2 год. 

  Самостійної роботи: 56 год. 

  Автор: к.е.н. доц. Черданцева Ірина Генадіївна  


 • "ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ"

  Характеристика навчальної дисципліни:
  нормативна професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 108 / 3 кредити ECTS

  Лекцій: 16 год.

  Семінарських занять:16 год.

  Самостійної роботи: 76 год.

  Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

  Форма підсумкового контролю: іспит.
 • УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова

  Загальна кількість годин та кредитів за ECTS: 72 год./ 2 кредити ECTS

  із них:

  Лекцій: 12 год.

  Лабораторних: 12 год.

  Самостійної роботи: 46 год.

  Автор: асистент Клипач Андрій Ярославович

  Форма підсумкового контролю: залік.
 • Інноваційний маркетинг та менеджмент

  Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова, циклу природничо-наукової підготовки

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год. / 4 кредитів ECTS

  із них:

  Лекцій: 26 год.

  Практичні заняття: 26 год.

  Самостійної роботи: 92 год.

  Автор: доц. Буднікевич Ірина Михайлівна

  Форма підсумкового контролю: іспит.
 • МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

  Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова професійно-орієнтована

  Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год. / 3 кредити ECTS із них:

  Лекцій: 17 год.

  Практичних занять: 34 год.

  Індивідуальної роботи: 4 год.

  Самостійної роботи: 57 год.

  Автор: доцент Черданцева Ірина Геннадіївна

  Форма підсумкового контролю: залік